دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ز در وس‍ائ‍ط ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ری‍ل‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ز در وس‍ائ‍ط ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ری‍ل‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ن‍ص‍ر، اص‍غ‍ر 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ز در وس‍ائ‍ط ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ری‍ل‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ص‍ر، اص‍غ‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۴۱۵,‭/ن۶ فلا۶,‭۱۳۸۹ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۱۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: راه‌ آه‍ن‌ – ت‍رم‍زه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-210-054-5

شماره مدرک: ک‌۲۵۹۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs