دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اص‍ول‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر و ع‍ی‍ب‌ی‍اب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر و ع‍ی‍ب‌ی‍اب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ توسط ب‍ی‍گ‍ل‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر و ع‍ی‍ب‌ی‍اب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ی‍گ‍ل‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۹۹۵۱,‭/ب۹فلا۶,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۸ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍ل‍ف‍ن‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۸۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs