دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ون‍ل‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌)

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ون‍ل‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌) توسط ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ون‍ل‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۸۰۵,‭/ص۲ فلا۶,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۶۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌,س‍ن‍گ‌ ه‍ا – م‍ک‍ان‍ی‍ک‌,زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-452-322-9

شماره مدرک: ک‌۱۷۲۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs