دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ – ج‍ل‍د دوم‌

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ – ج‍ل‍د دوم‌ توسط ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ – ج‍ل‍د دوم‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۴۸۵,‭/فلا۷۷فلا۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌ + ۲ ن‍وار ک‍اس‍ت‌ ت‍ص‍وی‍ری‌

موضوع محتوای منبع: ان‍ب‍ارداری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۰۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs