دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌ توسط ژاردن‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ژاردن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۶۹,‭/ژ۲فلا۵,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍الاه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر — ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌,م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر — ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌,اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌ (م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۹۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: