دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍ت‌ توسط ف‍رزادی‌، م‍ه‍دی‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍رزادی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۹۲,‭/ف۴ فلا۵,‭۱۳۹۲ ۱.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ادب‍س‍ت‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۸۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,ک‍الاه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-196-042-0

شماره مدرک: ک‌۳۱۸۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs