دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اس‍ت‍ان‍دارد ISO 9001:2000 س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ISO 9001:2000 س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍ت‍ان‍دارد ISO 9001:2000 س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۵۶/۶,‭/فلا ۴۴۳,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍رارن‍گ‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو۹۰۰۱

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۱۵۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs