دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اس‍ت‍ان‍دارد ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌۱۶

دانلود و مشخصات کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌۱۶ توسط 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍ت‍ان‍دارد ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌۱۶

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌

رده کنگره: ‭HF,‭۵۶۲۶,‭/فلا۲۵,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۰ص‌.:۲۲ *۲۹

موضوع محتوای منبع: ح‍س‍اب‍داری‌,اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌,ارز

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8734-58-4

شماره مدرک: ک‌۳۰۷۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs