دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۰۰۱ :۲۰۰۰ (ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۰۰۱ :۲۰۰۰ (ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌) توسط س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۰۰۱ :۲۰۰۰ (ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۵۵/۷,‭/س۲فلا۵,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ش‍اوری‍ن‌ ب‍ه‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍رداز

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو۲۰۰۰,م‍دی‍ری‍ت‌ – ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-06-7208-4

شماره مدرک: ک‌۹۸۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: