دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ از رض‍اش‍اه‌ ت‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌

دانلود و مشخصات کتاب از رض‍اش‍اه‌ ت‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ توسط ع‍ام‍ری‌، ج‍واد 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: از رض‍اش‍اه‌ ت‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ام‍ری‌، ج‍واد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۴۸۶,‭/ع۱۵ آ۳,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ت‍اب‌ پ‍ارس‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۱۸ص‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ – ت‍اری‍خ‌ – پ‍ه‍ل‍وی‌ ،۱۳۵۷-۱۳۰۴ ,ع‍ام‍ری‌، ج‍واد، ۱۳۵۹-۱۲۷۰ – خ‍اطرات‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5026-45-0

شماره مدرک: ک‌۱۸۳۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs