دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و روش‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و روش‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ توسط ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و روش‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۴۴۵,‭/ر۹ فلا۳۷,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ – پ‍ای‍داری‌,س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ – طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌,س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-8598-05-3

شماره مدرک: ک‌۱۹۲۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs