دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌) توسط خ‍راس‍ان‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: خ‍راس‍ان‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/خ۳۷ آ۸,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌

موضوع محتوای منبع: آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ – ارزش‍ی‍اب‍ی‌,آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ – ه‍زی‍ن‍ه‌ ک‍ارای‍ی‌,ن‍رخ‌ ب‍ازده‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-173-055-9

شماره مدرک: ک‌۲۵۵۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs