دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ توسط ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، دون‍ال‍د ال‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، دون‍ال‍د ال‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ک۳۷ آ۸,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آی‍ی‍ژ

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: دوازده‌، ۱۹۲ ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ – ارزش‍ی‍اب‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-970-370-1

شماره مدرک: ک‌۲۵۵۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs