دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ارت‍ب‍اط ق‍ل‍ب‌ و ذه‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب ارت‍ب‍اط ق‍ل‍ب‌ و ذه‍ن‌ توسط ت‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ن‍زر 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارت‍ب‍اط ق‍ل‍ب‌ و ذه‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ن‍زر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RC,‭۶۸۲,‭/ت۹ فلا۴,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍ه‍رگ‍ی‍اه‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ق‍ل‍ب‌ – ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا – ج‍ن‍ب‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-96836-2-3

شماره مدرک: ک‌۱۸۰۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs