دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ توسط ده‍ق‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ده‍ق‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۷,‭/فلا۴ع۶,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۲ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,س‍ازم‍ان‌ — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,ارت‍ب‍اط در س‍ازم‍ان‍ه‍ا — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۶۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: