دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ارت‍ب‍اطات‌ ان‍س‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ارت‍ب‍اطات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ توسط ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر 1374

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ارت‍ب‍اطات‌ ان‍س‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/فلا۴ ف۴,‭۱۳۷۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1374

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌ .: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌,ارت‍ب‍اط

شابک / شماره ISBN: ‭964-317-250-3 :۱ .ج

شماره مدرک: ک‌۲۰۰۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: