دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اب‍زار ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارگ‍اه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب اب‍زار ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارگ‍اه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ توسط اک‍ب‍ری‌، ج‍واد 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اب‍زار ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارگ‍اه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اک‍ب‍ری‌، ج‍واد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۱۱۸۵,‭/فلا۸ فلا۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: اب‍زار

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-205-032-1

شماره مدرک: ک‌۱۶۷۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs