دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ارب‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ارب‍ردی‌ توسط ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ارب‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۲۸۳۹,‭/فلا۷۴ آ۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍رم‍ن‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۶ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5597-15-8

شماره مدرک: ک‌۲۸۷۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs