دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ای‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ توسط س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ای‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۳,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ج‍وش‍ک‍اری‌ – آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ای‍ران‌,ج‍وش‍ک‍اری‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۹۹۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: