دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Access 2003[اک‍س‍س‌۲۰۰۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Access 2003[اک‍س‍س‌۲۰۰۳ ] توسط روت‍ک‍اس‍ک‍ی‌ ، ن‍ی‍ت‍ا ه‍ی‍وی‍ت‌،۱۹۵۲ – 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Access 2003[اک‍س‍س‌۲۰۰۳ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: روت‍ک‍اس‍ک‍ی‌ ، ن‍ی‍ت‍ا ه‍ی‍وی‍ت‌،۱۹۵۲ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ر۸,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۸ص‌

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ۲۰۰۳ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ — م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۴۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs