دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ ک‍م‍ک‌ ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ک‍م‍ک‌ ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ توسط 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ک‍م‍ک‌ ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RC,‭۸۷,‭/ ر ۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍وای‌ م‍ه‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۷ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ک‍م‍ک‌ ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌,پ‍زش‍ک‍ی‌ – ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-95434-1-4

شماره مدرک: ک‌۹۱۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs