دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ و وب‍لاگ‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‌ WordPress

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ و وب‍لاگ‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‌ WordPress توسط م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ و وب‍لاگ‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‌ WordPress

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵,‭/م۴ و۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، پ‍ارش‍م‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: وردپ‍رس‌ (م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌),وب‌ – س‍ای‍ت‌ ه‍ا – طراح‍ی‌,وب‌ – س‍ای‍ت‌ ه‍ا – م‍دی‍ری‍ت‌,وب‍لاگ‌ ه‍ا – طرح‍ی‌,وب‍لاگ‌ ه‍ا – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۹-۱۳-۴

شماره مدرک: ک‌۲۴۴۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs