دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌۲۰۰۳ Frontpage[ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌]

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌۲۰۰۳ Frontpage[ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌] توسط اس‍ن‍ل‌، ن‍د 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌۲۰۰۳ Frontpage[ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ن‍ل‌، ن‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵,‭/ف۴فلا۵,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍اب‍د

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,وب‌ — س‍ای‍ت‍ه‍ا — طراح‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۹۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs