دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ توسط پ‍ی‍ل‌، م‍ال‍ک‍وم‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ی‍ل‌، م‍ال‍ک‍وم‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/آ۸پ۹,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: III ، ۱۱۹ ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۱۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs