دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آم‍وزش‌ آس‍ان‌ م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ۶۰ دق‍ی‍ق‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب آم‍وزش‌ آس‍ان‌ م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ۶۰ دق‍ی‍ق‍ه‌ توسط م‍خ‍ت‍ار، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آم‍وزش‌ آس‍ان‌ م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ۶۰ دق‍ی‍ق‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍خ‍ت‍ار، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/ن۶ م۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آراد

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۵۲ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌),س‍خ‍ت‌ اف‍زار – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-8943-19-2

شماره مدرک: ک‌۸۵۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs