دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ش‍ری‍ف‍ات‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ و م‍زای‍ده‌ در ش‍ه‍رداری‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ش‍ری‍ف‍ات‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ و م‍زای‍ده‌ در ش‍ه‍رداری‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ توسط ش‍ک‍ری‌، ن‍ادر 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ش‍ری‍ف‍ات‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ و م‍زای‍ده‌ در ش‍ه‍رداری‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ک‍ری‌، ن‍ادر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۲۷۵۴,‭/ش۸ آ۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: راه‌ دان‌، س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: خ‌، ۱۹۴ ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ – ای‍ران‌,ش‍ه‍رداری‌ – ای‍ران‌,م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ح‍راج‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5950-49-6

شماره مدرک: ک‌۲۵۶۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: