دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ام‍ور ق‍رارداده‍ا و پ‍ی‍م‍ان‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ام‍ور ق‍رارداده‍ا و پ‍ی‍م‍ان‌ ه‍ا توسط ش‍ک‍ری‌، ن‍ادر 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ام‍ور ق‍رارداده‍ا و پ‍ی‍م‍ان‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ک‍ری‌، ن‍ادر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۸۵۸,‭/ش۷۶ آ۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: راه‌ دان‌، س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌، ۱۰۹ ص‌

موضوع محتوای منبع: ق‍رارداده‍ا – ای‍ران‌,ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌,ق‍رارداد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5950-52-6

شماره مدرک: ک‌۲۵۶۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs