دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ طراح‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ طراح‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ توسط اح‍م‍دی‍ان‌ ت‍ازه‌ م‍ح‍ل‍ه‌، ک‍اوه‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اص‍ول‌ طراح‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اح‍م‍دی‍ان‌ ت‍ازه‌ م‍ح‍ل‍ه‌، ک‍اوه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۴۱۶۹,‭/فلا۳ آ۵,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: طراح‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۲۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار + CD

موضوع محتوای منبع: روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍رق‌,لام‍پ‌ ه‍ای‌ ب‍رق‌,روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍رق‌ – داده‌ پ‍ردازی‌,روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍رق‌ – ن‍رم‌ اف‍زار

شابک / شماره ISBN: ‭964-7089-95-3

شماره مدرک: ک‌۱۶۰۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

1 دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: