دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط ج‍اری‍و، ت‍ئ‍ودور ال‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍اری‍و، ت‍ئ‍ودور ال‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۹۴۴,‭/آ۵ ج۲,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍زدا

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۱۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: آس‍ان‍س‍وره‍ا – ح‍وادث‌,پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ – ح‍وادث‌,آس‍ان‍س‍وره‍ا – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,اورژان‍س‌,ن‍ج‍ات‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ در اورژان‍س‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5058-54-3

شماره مدرک: ک‌۲۴۳۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: