دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آس‍ان‍س‍وره‍ا و پ‍ل‍ک‍ان‌ ب‍رق‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب آس‍ان‍س‍وره‍ا و پ‍ل‍ک‍ان‌ ب‍رق‍ی‌ توسط 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آس‍ان‍س‍وره‍ا و پ‍ل‍ک‍ان‌ ب‍رق‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ای‍ران‌. وزارت‌ راه‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. دف‍ت‍ر ام‍ور م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۷,‭۱۵.ج ۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۴ص‌.:م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,آس‍ان‍س‍وره‍ا- طرح‌ وس‍اخ‍ت‍م‍ان‌,پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ – طرح‌ وس‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-301-008-6

شماره مدرک: ک‌۳۲۲۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: