دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آخ‍ری‍ن‌ پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌

دانلود و مشخصات کتاب آخ‍ری‍ن‌ پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ توسط طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آخ‍ری‍ن‌ پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۶۰۲۱,‭/ط۲آ۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: روزب‍ه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍اس‍ی‍س‍ات‌,ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ — طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۶۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: