دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌,ت‍ب‍ری‍ز,ت‍ب‍ری‍ز ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ توسط آق‍اب‍اب‍ای‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د ۱۳۷۸-۱۳۶۶

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: آق‍اب‍اب‍ای‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۱۰,‭آ۷ف۴,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌,ت‍ب‍ری‍ز,ت‍ب‍ری‍ز

ناشر publisher کتاب: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌,دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د,دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۷۸-۱۳۶۶

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۱۲ص‌.

موضوع محتوای منبع: ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ – واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۰۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: