دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ب‍ری‍ز اطل‍س‌ م‍ص‍ور گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌: ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ح‍ل‌ روی‍ش‌ …

دانلود و مشخصات کتاب اطل‍س‌ م‍ص‍ور گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌: ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ح‍ل‌ روی‍ش‌ … توسط ک‍ی‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اطل‍س‌ م‍ص‍ور گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌: ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ح‍ل‌ روی‍ش‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍ی‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QK,‭۹۹,‭/ک۸۷ فلا۱,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ب‍ری‍ز

ناشر publisher کتاب: زرق‍ل‍م‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۲۰ص‌.:۱۱ * ۱۷س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ – اطل‍س‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6953-98-7

شماره مدرک: ک‌۱۸۰۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs