دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ب‍اب‍ل‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌: (ک‍ارب‍رده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌: (ک‍ارب‍رده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ا) توسط اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍ب‍ان‍ی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌: (ک‍ارب‍رده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۵۱۰۵/۵۹,‭/فلا۴۶ فلا۶,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ب‍اب‍ل‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۳۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ – اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا – ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8996-38-8

شماره مدرک: ک‌۱۷۲۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: