دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط وگ‍س‍ت‌، س‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ل‍ی‍د ف‍ولاد ]= ]Key to Steel (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وگ‍س‍ت‌، س‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۳۰۱,‭/و۸ ک۸,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۹۶ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ولاد – ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – آل‍م‍ان‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا,ف‍ولاد – ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – ای‍ران‌ – راه‍ن‍م‍اه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5442-91-5

شماره مدرک: ک‌۲۳۳۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: