دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز IEEE

دانلود و مشخصات کتاب ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز IEEE توسط 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ک‍ت‍اب‌ س‍ب‍ز IEEE

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۳۲۲۷,‭/ک۱۴,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍اراد

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – ج‍ری‍ان‌ – ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ – ات‍ص‍ال‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ب‍رق‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا – ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ – ح‍ف‍اظت‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5685-53-4

شماره مدرک: ک‌۱۳۲۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: