دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍ر ع‍ام‍ل‌ در م‍درس‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍ر ع‍ام‍ل‌ در م‍درس‍ه‌ توسط م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍ر ع‍ام‍ل‌ در م‍درس‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ح‍م‍ودزاده‌، ام‍ی‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭UA,‭۹۲۰,‭/م۳ پ۴۳,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴ص‌.: م‍ص‍ور؛۱۶ * ۲۴س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: آف‍ن‍دی‌ (ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌),دف‍اع‌ از غ‍ی‍ر ن‍ظام‍ی‍ان‌,ح‍م‍ل‍ه‌ و دف‍اع‌,اس‍ت‍ت‍ار

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5450-23-1

شماره مدرک: ک‌۱۸۶۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs