دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ TPM و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍اخ‍ص‌ OEE در ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ TPM & Overall Equipment Effectiveness

دانلود و مشخصات کتاب ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ TPM و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍اخ‍ص‌ OEE در ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ TPM & Overall Equipment Effectiveness توسط ف‍ره‍ادی‍ان‌، ب‍اب‍ک‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ TPM و ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍اخ‍ص‌ OEE در ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ TPM & Overall Equipment Effectiveness

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍ره‍ادی‍ان‌، ب‍اب‍ک‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۱۹۲,‭/ف۴ ن۸,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ان‍زده‌، ۱۴۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-93-0

شماره مدرک: ک‌۲۹۲۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: