دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍س‍ت‍ر س‍از پ‍رورش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍س‍ت‍ر س‍از پ‍رورش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌) توسط س‍طان‍ی‌، ای‍رج‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍س‍ت‍ر س‍از پ‍رورش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍طان‍ی‌، ای‍رج‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/فلا۴ س۸,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۶ص‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ارم‍ن‍دان‌ ,ک‍ارم‍ن‍دان‌ ,ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-63-3

شماره مدرک: ک‌۲۸۳۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: