دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ خ‍ری‍د و ت‍ام‍ی‍ن‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، روش‌ ه‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ خ‍ری‍د و ت‍ام‍ی‍ن‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، روش‌ ه‍ا) توسط وی‍ل‌، آرج‍ان‌ ج‍ی‌ وان‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ خ‍ری‍د و ت‍ام‍ی‍ن‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، روش‌ ه‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وی‍ل‌، آرج‍ان‌ ج‍ی‌ وان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۹/۵,‭/و۹ م۴,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۹۲ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ت‍دارک‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,خ‍ری‍د – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-75-6

شماره مدرک: ک‌۲۶۲۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs