دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ (ج‍ل‍د اول‌)

دانلود و مشخصات کتاب س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ (ج‍ل‍د اول‌) توسط م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد، داود 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ (ج‍ل‍د اول‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد، داود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۳/۲,‭/م۵ س۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۷۲۰ص‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا – طراح‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-08-4

شماره مدرک: ک‌۱۵۲۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs