دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌

دانلود و مشخصات کتاب خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌ توسط وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۴ – 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۷۱۰,‭/و۷خ۹

محل انتشار / شهر: [اص‍ف‍ه‍ان‌]

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۳۷ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: خ‍اک‌ — م‍ک‍ان‍ی‍ک‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۷۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs