دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌ توسط ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۹ – ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌ 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۹ – ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۱۴۵,‭/ب۹فلا۶

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۹۶ص‌

موضوع محتوای منبع: راه‌آه‍ن‌ — م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۵۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs