دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ AISC

دانلود و مشخصات کتاب آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ AISC توسط 1373

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ AISC

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ام‍ری‍ک‍ا

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۴,‭/فلا۸آ۹,‭۱۳۷۳

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)

سال انتشار – سال تولید: 1373

شماره صفحه تعداد ورق: ح‌، [۲۵۶] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ — م‍ش‍خ‍ص‍ات‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs