دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ACI 318 – 95 [آ س‍ی‌ آی‌ ۳۱۸ -۹۵ ] و ت‍ف‍س‍ی‍ر ACI 318 R – 95 [آ س‍ی‌ آی‌ ۳۱۸ آر -۹۵ ]

دانلود و مشخصات کتاب آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ACI 318 – 95 [آ س‍ی‌ آی‌ ۳۱۸ -۹۵ ] و ت‍ف‍س‍ی‍ر ACI 318 R – 95 [آ س‍ی‌ آی‌ ۳۱۸ آر -۹۵ ] توسط 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ACI 318 – 95 [آ س‍ی‌ آی‌ ۳۱۸ -۹۵ ] و ت‍ف‍س‍ی‍ر ACI 318 R – 95 [آ س‍ی‌ آی‌ ۳۱۸ آر -۹۵ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب: ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ت‍ن‌ ام‍ری‍ک‍ا

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۳,‭/فلا۸آ۹۲,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ارک‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۶، ۷۰۴ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ — ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۸۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: