دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اروم‍ی‍ه‌ رف‍ت‍ار ت‍اب‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب رف‍ت‍ار ت‍اب‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ل‌ توسط ه‍ام‍ب‍ل‍ی‌، ادم‍ون‍د 1375

نام و عنوان کتاب برای دانلود: رف‍ت‍ار ت‍اب‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ام‍ب‍ل‍ی‌، ادم‍ون‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TG,‭۳۲۵/۶,‭/ه۲رف,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: اروم‍ی‍ه‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1375

شماره صفحه تعداد ورق: د، ۳۶۸ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: پ‍ل‍ه‍ا — ع‍ب‍ورگ‍اه‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭0-412-13190-0

شماره مدرک: ک‌۳۵۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs